Disclaimer

Disclaimer Verduijn Plastic Surgery


Verduijn Plastic Surgery, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62323865 ( Verduijn Plastische Chirurgie ), heet u van harte welkom op verduijnplasticsurgery.com( Website ).

Door onze Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Verduijn Plastic Surgery is steeds in de mogelijkheid de inhoud van de Website en deze disclaimer aan te passen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. De inhoud van onze Website is met zorg samengesteld, maar u gebruikt onze Website op eigen risico. Verduijn Plastic Surgery spant zich in om de inhoud van de Website zo juist mogelijk te houden, maar wij kunnen niet altijd garanderen dat onze Website juist of volledig is. Informatie, ook informatie over onze producten en diensten, kan foutief of verouderd zijn. Verduijn Plastic Surgery is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door het gebruik van (informatie van) onze Website of de onbereikbaarheid daarvan.

Handelingen die u verricht op basis van onze Website of door ons verstrekte informatie zijn voor eigen rekening en risico. Er kan geen overeenkomst tot stand komen tussen u en Verduijn Plastic Surgery, wanneer deze is gebaseerd op onjuistheden of verouderde informatie. Verduijn Plastische Chirurgie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van aan onze Website gekoppelde bestanden of voor verwijzingen op onze Website naar websites van derden.

Als u klachten heeft, laat het ons dan weten. Stuur uw klacht over gebruikersinhoud naar info@verduijnplasticsurgery.com U kunt onze Website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website.

Verduijn Plastic Surgery behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot (de inhoud van) de Website.U kunt altijd onze toestemming vragen voor het gebruik van inhoud van onze website op openbare plaatsen, door een e-mail met uw vraag te sturen naar info@verduijnplasticsurgery.com.